Мила Кокко, HEI Schools: Start-Up! Време е за училище. — Quotes Magazine
Мила Кокко

Start-Up!
Време е за училище.

Илюстрация на Теодор Георгиев

Според финландската образователна система (и здравия разум), моделът на сътрудничество работи по-добре от този на конкуренция при подготовката на децата за учебните им години и живота като цяло. Това е основата и на HEI Schools, педагогически франчайзинг модел, който предлага основно образование, базирано на творчество и любопитство. Тук Мила Кокко, главен изпълнителен директор на HEI Schools и неин съосновател, ще ни разкаже каква роля играят северните ценности в проекта.

Разкажи ни малко за себе си (детство, образование и т.н.).

Роденa съм в Грац, Австрия, но се преместих във Финландия с моите родители (финландци), когато бях едва на една година. Получих първите 13 години от образованието си в училището Уолдорф в Лахти и след това продължих да изучавам “Комуникации и журналистика” в Университета в Ювяскюля, средната част на Финландия и в Университета в Грац, Австрия. Детството ми и ранните ми години споделих с по-малкия си брат и те бяха силно повлияни от дейностите на открито (изследване, ветроходство), както и от по-свободното и неформално възпитание от страна на моя баща архитект и моята майка, която работеше с младежи.

Milla Kokko, HEI Helsinki International Schools

Какъв беше професионалният път, който те доведе до настоящата ти позиция?

Мисля, че най-интересните неща в живота се случват, когато просто ги оставяш да се случат и не се съпротивляваш. Ако преди три години някой ме беше попитал каква е следващата ми професионална стъпка, едва ли бих описала нещо подобно. Есента на 2015 г. бях в 6-месечен творчески отпуск и пътувах през Югоизточна Азия, когато дългогодишният ми приятел Пилви Торсти, бивш държавен секретар на Министерството на образованието във Финландия, се свърза с мен и каза: “Мисля, че е време да предложим нещо конкретно на света по отношение на финландското образование – трябва да създадем модел, който да може да се прилага извън Финландия “. В последните 20-и-нещо години бях работила като стратег и бранд-специалист в творческата индустрия, създавайки бранд истории, концептуализирайки и опаковайки различни продукти и услуги за пазара. “Ще трябва да направим за финландския образователен модел това което-ти-правиш-в-работата-си, Хелзинкският университет е готов да ни подкрепи”, каза тя. Предполагах, че трябва да “загрея малко”, но едно нещо доведе до друго и така станах един от основателите и главен изпълнителен директор в компанията.

Как работи организацията в HEI Schools? Разкажи ни повече за целия проект.

Идеята на HEI Schools не е да менажираме детските градини или центровете за ранно обучение сами, а да предложим внимателно разработен лицензионен модел с висококачествено педагогическо съдържание за местни управители и учители. Отправната точка бе да създадем прост пакет, който да съдържа всички елементи, необходими за изграждането на раннообразователен център: материали за учебните програми, модули за обучение на учители, концепция за дизайн на учебната среда, набор от учебни материали и оперативни насоки за ръководния и педагогическия персонал. Така мислим, че е възможно да се предложи висококачествен модел за ранно образование на възможно най-голям брой деца в света. Нашата работа в Хелзинки, със сравнително малък екип от педагогически експерти и професионалисти в дизайна, е да създаваме вдъхновяващо съдържание и материали, да развиваме концепцията непрекъснато и да улесняваме сътрудничеството на международната общност на HEI Schools в целия свят.

Milla Kokko, HEI Helsinki International Schools

Финландският предучилищен модел е класиран като най-добър в глобален мащаб. Какви са причините за това?

Моделът за ранно детско образование във Финландия има дълбоки корени. Ние имаме много последователни и дългосрочни политически модели в изграждането на образователната система заедно с изследователи, преподаватели, политици, родители и дори самите ученици. Могат да се отбележат няколко основни етапа на работата ни:

– Унифицирано и задължително основно образование за всички през 1972 г.;
– Задължителното образование е безплатно (книги, храна, здравеопазване);
– Педагогическо обучение базирано на изследвания в университетите в началото на 70-те години;
– Право на образование в ранна детска възраст за всички (1995 г.);
– Безплатна предучилищна подготовка за деца в годината преди началото на задължителното им образование (2000);
– Равенство в образованието – смекчаване на социално-икономическия контекст;
– Добре организирано образование при специални нужди (интегриране) и консултации.

Също така, насърчаване на култура на доверие и сътрудничество:

– Учителите се считат за автономни професионалисти, които са ангажирани с непрекъснато лично развитие и се предполага, че имат изследователски подход при поддържането на качеството на своята работа;
– Учителите отговарят за местната учебна програма и оценяване: дълбоко доверие в професионализма на учителите;
– Няма инспектори, няма национални изпити (тестване), няма частни уроци;
– Училищата и детските градини по-скоро си сътрудничат, отколкото да се конкурират.

Milla Kokko, HEI Helsinki International Schools

Противодействие на основните тенденции: отчетност, основаваща се на тестове и йерархична отговорност, стандартизация и унифициране на образованието и пазарната икономика.

Целта на HEI Schools изглежда съвсем идеална: да се преподава, така че да се развиват бъдещи граждани, които да работят съвместно и да бъдат състрадателни, а не просто целеустремени и състезателно настроени. Това ли са чертите, които ще оформят един по-добър свят?

Много е важно да се разберат два културни компонента, които стоят зад финландския образователен модел: Финландия, подобно на други скандинавски страни, има дълги традиции в една доста приобщаваща и равнопоставена обществена образователна система. Като цяло, обществото не е много конкурентно настроено, но предлага на своите членове безопасност и подкрепа в трудни ситуации. Другият фактор може да се нарече “култура на доверие”: учителите, които се възприемат като образовани професионалисти на всички нива, винаги са имали голяма автономност и отговорност по отношение на работата си и много малко инспекции и контрол. Наистина мислим, че равенството и доверието са начините за повишаване на качеството на ранното образование, което ще доведе и до това да променим света към по-добро.

Нашата работа е да помогнем на учителите по целия свят да станат силни и уважавани професионалисти в тази им роля.

Milla Kokko, HEI Helsinki International Schools

Обучението, което се базира на класирания и оценки, изглежда като нещо морално остаряло Защо? Дали, светът на хората отчаяно не се нуждае от повече, ами, човещина?

Любопитството и готовността за учене е естествено за всички хора, децата се раждат като “учещи машини”.

Имаме много изследвания за това как децата се учат и много малко от тях имат общо с класирания.

Оценката на индивидуалното развитие и учебен път на детето, както и търсенето на потенциалните предизвикателства пред него, са важни, разбира се, но всичко това може да бъде направено по начин, който подкрепя детето, а не създава у него тревожност и стрес. Освен това е също толкова важно, ако не и повече, да се оцени начинът на работа на възрастните и учебната среда, която те предлагат на децата.

Всеки смислен и социално-ориентиран проект получава някакви критики. Срещали ли сте скептични коментари или нещо друго?

Съмненията или по-скоро въпросите относно модела на HEI Schools се отнасят повече или по-малко към следващите стъпки в образователния път на децата: “Как ще се справи детето ми с жестоката реалност, когато влезе в началното и средното училище?”. Това, разбира се, е релевантен въпрос, но

липсата на стрес и класиране не означава липса на академични резултати при обучението; дори напротив.

В крайна сметка мисля, че имахме късмет да намерим такива отдадени партньори, възпитатели и семейства, които споделят визията на HEI и прогресивния модел за ранно обучение. По същия начин, както технологиите имат първите вълни от потребители, така и ние смятаме, че сме открили “ранните осиновители” на образованието. И със сигурност, добрата репутация и доказаните резултати от финландския образователен модел ни помогнаха да стигнем по-далеч.

Казвате, че търсите високо качество при работата на учителите. Какъв тип човек отговаря на това описание и какво му/ѝ е необходимо, за да бъде добър учител?

Това не е толкова въпрос на самата личност, колкото на висококачественото обучение на учители и педагогическо ръководство, основаващо се на нашите ценности. Разбира се, готовността за създаване на нещо ново, прогресивното образование и истинската страст при работата с деца, също играят голяма роля в това да си добър учител.

Можеш ли да ни кажеш какви са били ползите от образователната система на страната ти лично за теб?

Както споменах по-рано, благодарение на интереса на родителите ми към алтернативните модели на образование, получих образованието си в училището “Уолдорф”, вместо в държавно начално училище. Въпреки всичко, доста е интересно да се види как “странните” практики от Уолдорфската школа вече се прилагат в много “нормални” училища във Финландия: не се използват номера и оценки преди прогимназията; изкуствата и занаятите се използват да се добиват умения в други сфери като математика и науката; езиковото обучение започва от 1-ви клас; работи се с един учител, който води класа възможно най-дълго време и познава много добре всеки ученик и т.н. Мисля, че най-голямата полза за мен от финландската образователна система (включително университетските години) е вярата ми в мен и осъзнаването ми като учеща се личност: мисля, че е възможно да научиш ранно-образователен почти всичко. В миналото, точно сега и в бъдеще.

Казваш, че зад идеята за HEI Schools стоят северните ценности за достъпност и откритост. Разкажи ни малко повече за това.

Скандинавското културно наследство е “не за малцина, но за мнозина”, то е силно застъпено в нашата мисия:

мислим, че ще сме успели, когато толкова деца и семейства имат достъп (като локация и средства) до висококачествено начално образование, колкото до ИКЕА например.

Това може да звучи малко странно или амбициозно, но наистина мислим, че това е възможно и трябва да бъде направено (референцията към IKEA има “приятелски” аспект, от гледна точка на съревнованието ни с нашата скъпа съседка). Ето защо ние дори не се опитваме сами да управляваме детските градини/центровете за ранно обучение, а да предложим модела на силни местни партньори, които да го развиват по целия свят.

Milla Kokko, HEI Helsinki International Schools

Как HEI Schools успява да обърне внимание на всяко дете и да открие индивидуалния му потенциал?

Това се прави от блестящите местни учители във всяко училище за висше образование. Те познават всяко дете и това е тяхната най-важна задача, да помогнат на децата да открият и използват потенциала си. От друга страна, работата на екипа на HEI Global е да подкрепим тези учители в тяхната работа, като им осигурим непрекъснато обучение, пример и вдъхновение. Също така, това не се прави само от хелзинкския екип на HEI, а от нарастващата международна общност на други учители и HEI училища, които се вдъхновяват и подкрепят взаимно. Това е много важна част от концепцията на HEI като цяло.

Какво следва за теб и за HEI?

Очакват ни някои доста вълнуващи месеци: през август, септември и октомври откриваме нови HEI училища в Хелзинки, Мелбърн и Гуанджоу и започваме да подготвяме откриванията на училища в Кувейт и Саудитска Арабия през следващата година. Преговаряме с няколко нови пазара и нови партньори през цялото време и една много важна стъпка ще бъде и включването ни на пазарите в САЩ.

Най-важният фокус, обаче, винаги ще бъдат нашите VIP членове: децата.

Работата ни е да им помогнем не само да се адаптират към променящия се свят, но и да се развиват като индивиди, които сами ще променят света един ден.

Публикувано 07.09.2018